FLM:

• Tarmoqlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini kompleks boshqarish;

• Logistika va ta'minot;

• 24/7 tarmoq monitoringi;

• Tarmoq KPI monitoringi;

• Saytga kirishni boshqarish;

• Ta'mirlash - mahalliy va masofadan;

• Chiptalarni boshqarish muammosi;

• Saytlarni qayta ko'rib chiqish;

• Saytlarga profilaktik xizmat ko'rsatish;

• Saytni rekonstruksiya qilish;

• Sayt boshqaruvi (sayt sotib olish):

• Saytlar uchun ijara shartnomalarini kuzatish va uzaytirish;

• Lizing shartnomalari bo'yicha hisob -fakturalarni kuzatish, yig'ish va yopish;

• Xizmatlarni qayta ajratish;

• Elektr shartnomalarini kuzatish va uzaytirish;

• Kontakt -fakturalarni kuzatish, yig'ish va yopish;

• Asosiy elektr uzilishlarida mobil generatorlarni o'rnatish;

• Xaridor dizel generatorlarini yoqilg'i bilan ta'minlash va ularga xizmat ko'rsatish;

• Sayt batareyalaridan foydalanishni optimallashtirish va umr ko'rish muddatini uzaytirish.